„Mnoho inspirace a otevřenost k jiným postojům“ – říká účastnice kurzu Dítě v centru zájmu

Jaký byl třídenní kurz Dítě v centru zájmu? Přečtěte si reakce zúčastněných a prohlédněte si fotky!

Program Dítě v centru zájmu se zaměřuje na rodiny v rozvodovém konfliktu. Vychází z metody No Kids in the Middle od holandských terapeutek. Cílem metody je zlepšení rodinné atmosféry tak, aby měl rozchod rodičů co nejmenší dopad na jejich děti.

Dvakrát ročně pracujeme také s odbornou veřejností – nenecháváme si své know how pro sebe, ale šíříme je dál!

Jaký byl letošní říjnový kurz?

Přečtěte si reakce těch, kteří jej zažili na vlastní kůži.

 

Líbilo se mi, že lektoři byli otevřeni k dalším názorům, k inovaci, k inspiraci dalších lidí.

Naučila jsem se mnoho nového, byla možnost si věci vyzkoušet.

Střídání aktivit, výborná práce s pozorností. Naplněno informacemi, zkušenostmi.

Výborná pružnost a přizpůsobení programu v různých situacích a při různé atmosféře skupiny.

Mnoho inspirace pro psychoterapeutickou práci s rodiči v krizi i s dětmi.

 

V současné době jsme jedinými certifikovanými realizátory programu No Kids in the Middle v České republice. Program Dítě v centru zájmu realizujeme již čtvrtým rokem a máme velmi dobrou zpětnou vazbu ze strany OSPOD a justice.

Chcete se zúčastnit jarního kurzu pro odbornou veřejnost? Proběhne 5. – 7. 3. 2020. Přihlaste se pomocí online formuláře anebo nám napište na vzdelavani@spondea.cz. Těšíme se na Vás!