Nic zajímavější jsem doteď pro práci s rodinami v konfliktu neviděla, říká účastnice kurzu

Další odborníci z Česka a Slovenska ví, jak účinně pomoci celým rodinám procházejícím těžkým rozchodem. Jedná se o úspěšné absolventy již 3. běhu metodického kurzu Dítě v centru zájmu, který proběhl koncem října v Brně. Co všechny účastníky spojovalo? Veliké nadšení!

Metoda, jejímiž autorkami jsou holandské terapeutky Justine van Lawick a Margreet Visser, přinesl tým psychologů ze Spondey do českého prostředí už před 4 lety. Na rozdíl od běžné terapeutické rozvodové praxe metoda pracuje s celou rodinou, které se rozvodový konflikt týká. Krom toho, že ve Spondey tuto metodu sami s úspěchem už léta používáme, vzděláváme v ní i další kolegy. Na kurzech pro odborníky je učíme, jak metoda funguje a jak ji správně využívat tak, aby byl pozitivní dopad pro danou rodinu co největší.

Jaký byl 3. běh kurzu?

V brněnském Skautském institutu, kde kurz 25. až 27. října probíhal, se tentokrát sešlo celkem 16 psychologů a sociálních pracovníků z Česka a Slovenska. Měli před sebou jasný úkol.  Pod vedením zkušeného lektorského týmu se seznámit s metodou Dítě v centru zájmu, zažít ji na vlastní kůži, porozumět jí a hlavně se jí co nejlépe naučit. To vše se jim společně podařilo!

Co vše se účastníci naučili

  • Poznali efektivní metodu pro práci s rodinami chycenými v síti rozvodového konfliktu.
  • Seznámili se s teoretickými východisky této metody.
  • Porozuměli scénáři pro práci s metodou – od oslovení potencionálních rodin a úvodní komunikaci se zájemci, přes pořádání síťovacích setkání i samotný průběh programu v obou jeho liniích (rodičovská a dětská skupina), až k poskytování zpětné vazby a evaluace programu.
  • Získali informace z praxe založené na zkušenostech z programu Dítě v centru zájmu přímo od jejich realizátorů – lektorů Spondey.
  • Zažili na vlastní kůži mnohé modelové situace, které je mohou čekat v praxi.

A výsledek? Nadšení odborníci a spokojení lektoři

Po třech dnech nabitých společnými zážitky se tak v Brně loučila skupina nadšených a motivovaných nových průvodců programem Dítě v centru zájmu. Radost ze smysluplně stráveného času, z možností samotné unikátní metody a ze zkušeností, které jdou okamžitě uplatnit v praxi, byla zřejmá i z hodnocení účastníků.

„Kurz byl nad moje očekávání. Nic zajímavějšího jsem doteď neviděla v práci s touto s cílovou skupinou.“

„Výborné zvládnutí metodiky: jasná struktura + prožitek.“

„Odnáším si mnoho inspirace do individuální praxe.“

 

A nadmíru spokojený byl i náš lektorský tým: (zleva) Mgr. Petr Válek, Mgr. Martina Koubíková, Mgr. Jan Soldán a Mgr. Andrea Blažková.

Chcete o tomto kurzu pro odborníky vědět víc?

Podívejte se na web programu: http://ditevcentruzajmu.cz/odbornici/

Anebo se nám přímo ozvěte na vzdelavani@spondea.cz nebo na mobil 725 427 241.