Děti

Děti

Co to znamená Dítě v centru zájmu?

Je to takový program pro rodiče, kteří se po rozvodu/rozchodu často hádají a říkají o sobě navzájem špatné věci, nebo spolu nemluví a přesto mezi nimi vzniká velké napětí. Mohou se navzájem napadat a říkat si ošklivé věci, například po telefonu nebo když se navzájem vidí. Mohou také říkat podobné věci tobě. Oba rodiče mají často právníka a chystají se na soudní jednání kvůli tomu, že se společně nedokáží domluvit na prázdninách, penězích nebo na tom, kdy budeš navštěvovat tátu nebo mámu.

Jako dítě můžeš být uprostřed takového konfliktu a nevíš, co s tím vším dělat. Pocit zmatku zažívá hodně dětí. Často se také objevují bolesti hlavy nebo břicha, nebo se děti z celé situace cítí špatně. Také nemusíš rozumět tomu, proč jsou rodiče na sebe navzájem stále nepříjemní nebo zlí, přestože na tebe jsou milí a laskaví. Děti většinou milují oba rodiče a je pro ně těžké vidět, jak jejich blízcí, na kterých jim záleží a kteří se o ně starají, neustále bojují.

Sám/sama můžeš být naštvaný/á na jednoho nebo na oba rodiče a někdy bys je už nejraději neviděl/a. Rodiče mohou říkat úplně odlišné věci, takže je těžké určit, kdo z nich má pravdu, a ty se potom cítíš být uprostřed všeho. Může se stát, že když říkáš něco jednomu rodiči o tom druhém, tak to také může být použito v boji rodičů, takže pro tebe může být těžké cokoliv říkat.

Pokud se na sebe rodiče zlobí, ale dokáží problémy vyřešit sami, bez toho aniž by tě zatížili, potom se jedná o běžné hádky. Dokonce i rodiče, kteří žijí společně, jsou někdy na sebe naštvaní. Ale pokud hádky a další výše popsané situace nepřestávají a rodiče stále pokračují v říkání si špatných věcí, pak je potřeba, aby situaci řešili.

 

Pomůže nám to?

Možná si myslíš: „To nebude fungovat. Už zkusili všechno a hádají se roky. Nikdy to nepřestane.“ To jsme si také dříve mysleli. Cokoliv jsme předtím zkoušeli, tak konflikty vždy pokračovaly. Ale potom jsme zkusili něco nového a ukázalo se to jako něco, co funguje lépe než cokoliv, co jsme vyzkoušeli předtím.

Jak program probíhá?

Vytváříme skupinu přibližně o 12 rodičích, kteří pracují společně na tom, aby se konflikty snížily. V této dospělé skupině jsou dva terapeuti, kteří jim s tím pomáhají. Ve skupině dělají rodiče různá cvičení, která jim pomáhají v zastavení bojů. Terapeuti pomáhají rodičům, aby si uvědomili, co to pro tebe znamená, když se přestanou hádat. A pokud si toto rodiče uvědomují a rozumí tomu, začnou často dělat věci jinak, protože chtějí, aby se ti dařilo a měl ses dobře.

Budeš muset taky něco dělat?

Odpověď na tuto otázku je „ano“ i „ne.“ Nemusíš se snažit o to, aby se rodiče přestali hádat. Někdy se o to děti snaží, ale to nikdy nefunguje. Budeme chtít, aby ses taky připojil/a ke skupině – jedná se o skupinu určenou pro děti.

O jakou skupinu se přesně jedná? A co tě v ní čeká?

V této skupině jsou děti rodičů, kteří se účastní rodičovské skupiny. Hodně dětí nám řeklo, že když se jejich rodiče stále hádají, cítí velké obavy. Často cítí smutek, strach nebo hněv. Setkáváme se také s tím, že některé děti necítí vůbec nic. To není pro děti dobré. Proto jsme založili dětskou skupinu, která probíhá ve stejný čas a na stejném místě jako rodičovská skupina. Ale v jiné místnosti. V této skupině budeš mít možnost kreslit, fotit, hrát divadlo, natáčet film nebo hrát hry. A samozřejmě budeš mít prostor pro mluvení. V různých aktivitách často děti přemýšlí nad tím, jak jim je, když se rodiče hádají. A nad tím, co mohou udělat proto, aby se jich hádky méně dotýkaly. Většina dětí se ráda do aktivit ve skupině zapojuje. Během skupiny si často uvědomí, že nejsou jediní, kdo se s hádkami rodičů setkává. Často také dostanou od ostatních dětí dobré rady, jak situace zvládat. Ve skupině jsou děti různého věku a obvykle tam je více dětí ve stejném věku.

Jak dlouho celý program trvá?

Skupiny probíhají od 16:30 do 19:00, uprostřed je půl hodinová přestávka, kdy budeš moci jít navštívit rodiče. Jedná se o odpolední termín kvůli tomu, abys nemeškal/a ve škole. Ačkoli možná někteří by si rádi nechali školu utéct ☺.  Setkáváme se společně osmkrát. Většinou skupina probíhá každý druhý týden.