Odborníci

Role odborníků v programu

Klíčovými partnery jsou pro nás pracovníci OSPOD. Stejně jako my se setkávají se „zákopovou válkou rodičů“ a mají v takové situaci pracovat v zájmu dítěte. Byť často vidí, že dítě trpí konfliktem mezi rodiči, nedaří se jim vždy tento konflikt snížit. Společně se shodujeme na tom, že býváme bezradní v situacích, kdy chceme pomoci dítěti, které žije mezi dlouhodobě rozhádanými rodiči.

V současné době je program dobře etablován v prostředí OSPOD, společně s OSPODy jednotlivé případy konzultujeme, od sociálních pracovníků a pracovnic dostáváme doporučení na klienty vhodné k zařazení do programu. Program Dítě v centru zajmu doporučují i soudní znalci v závěrech vypracovaných soudně znaleckých posudků. Podobně také soud může program doporučit nebo nařídit. Spolupráci s OSPODy a justicí nadále posilujeme.

Náš tým se skládá ze čtyř terapeutů, sociální pracovnice a praktikanta. Dva terapeuti působí v rodičovské skupině a dva terapeuti společně se sociální pracovnicí a praktikantem vedou dětskou skupinu.  Všichni pracovníci prošli odborným školením v metodice „Dítě v centru“ a pracují pod pravidelnou supervizí. Dva pracovníci se v rámci mezinárodního kurzu v květnu 2019 stali mezinárodními supervizory programu.

Nabídka vzdělávání pro odbornou veřejnost

Vzdělávací kurz představuje metodu práce s rodinami, které jsou chycené v síti rozvodového konfliktu. Jedná se o českou adaptaci dlouhodobě rozvíjené mezinárodní metodiky „No Kids in the Middle“, která do řešení rozvodového konfliktu zapojuje celý rodinný systém. V současné době jsme jedinými certifikovanými realizátory programu No Kids in the Middle v České republice. Program Dítě v centru zájmu realizujeme již čtvrtým rokem a máme velmi dobrou zpětnou vazbu ze strany OSPOD a justice.

Zároveň máme certifikát na proškolení v metodě Dítě v centru pro Českou republiku a Slovensko. Na základě našich zkušeností a zpětné vazby od autorky programu Justin van Lawick jsme vytvořili vzdělávací program pro odborníky, jehož pilotní běh proběhl v květnu 2017. Další běh se uskuteční 15. – 17. 10. 2020.

Pro koho je vzdělávací kurz určený?

Třídenní vzdělávací kurz je určený pro odborníky, kteří poskytují služby v oblasti rozvodové problematiky a zvažují realizaci programu Dítě v centru zájmu ve své praxi. Zúčastnit se ho mohou psychologové, terapeuti, sociální pracovníci nebo pracovníci OSPOD. Kurz je akreditovaný u MPSV.

Co se na vzdělávacím kurzu dozvíte?

V teoretickém úvodu vzdělávacího kurzu jsou představena východiska, ze kterých metoda Dítě v centru vychází. Metoda využívá skupinové práce s paralelními skupinami – dětskou a dospělou.

Účastníci kurzu budou seznámeni s komunikací se zájemcem o program Dítě v centru zájmu a s důležitostí vstupních rozhovorů s klienty. Na úvodní teoretický blok navazují konkrétní aktivity a jejich reflexe, účastníci budou mít možnost praktického nácviku na konkrétních modelových situacích. Zvláštní důraz je kladen na vyzkoušení a osvojení některých metod, které se při práci s rozvádějícími se rodiči v metodice osvědčují. Poměr nácviku a teorie je zhruba 80:20 %. Účastníci tak budou mít možnost si prakticky vyzkoušet to, co je následně čeká v praxi.

V průběhu kurzu bude účastníkům objasněna důležitost sociální sítě rodin a metoda reflektujícího rozhovoru jako jedné z klíčových metod využívaných při práci s dospělými klienty. Účastníci budou také seznámeni s příklady a příběhy z naší dosavadní praxe v programu Dítě v centru zájmu.

Na závěr kurzu obdrží účastníci skripta, kde je zachycena metodika programu, a potvrzení o účasti. Certifikát umožňující realizaci programu Dítě v centru zájmu může získat tým pracovníků, z nichž alespoň 2 pracovníci absolvují kurz a návazná supervizní setkání v rozsahu 6 hodin. Supervize může mít dva formáty: 6 setkání po 1 hodině (45 min) nebo 3 setkání po 2 hodinách (45 min).

Kurzy na klíč

Vzdělávací kurz je možné upravit podle konkrétních potřeb organizace.

Nezávazná přihláška do kurzu

Krátce po odeslání se vám ozveme ohledně bližších podrobností ke kurzu.

Cena

  • Třídenní vzdělávací kurz: 7 400,- (6 900,- zvýhodněná cena pro jednotlivce z organizace, která vyšle 3 a více účastníků)
  • Konzultace před rozběhnutím programu ve Vaší organizaci: 1 500,- za započatou hodinu (možnost i skype konzultace)
  • Supervize: 1 500,- za započatou hodinu (45 minut)
  • Supervizní den: 12 000,- V případě výjezdu našeho týmu nutno připočítat cestovní výdaje.

Při odhlášení účastníka z kurzu účtujeme následující stornopoplatek

– více jak 30 dní – 0 % z celkové ceny kurzu

– 30 – 15 dní – 50 % z celkové ceny kurzu

– 14 – 0 dní před kurzem – 100 % z celkové ceny kurzu

Termín nejbližšího vzdělávacího kurzu

  • 15. – 17. 10. 2020 v Brně. Začátek kurzu je ve čtvrtek odpoledne a končíme v sobotu po obědě.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 725 427 241 nebo na emailové adrese vzdelavani@spondea.cz.

Články k tématu