Odborníci

Vzdělávací kurz Dítě v centru zájmu

Vzdělávací program Dítě v centru zájmu

Klíčovými partnery jsou pro nás v současné době terapeuté. Stejně jako my se setkávají se „zákopovou válkou rodičů“. Byť často vidí, že dítě trpí konfliktem mezi rodiči, nedaří se jim vždy tento konflikt snížit. Společně se shodujeme na tom, že býváme bezradní v situacích, kdy chceme pomoci dítěti, které žije mezi dlouhodobě rozhádanými rodiči.

Náš tým se skládá ze čtyř terapeutů. Dva terapeuti působí v rodičovské skupině a dva terapeuti společně se sociální pracovnicí vedou dětskou skupinu.  Všichni pracovníci prošli odborným školením v metodice „Dítě v centru“ a pracují pod pravidelnou supervizí. Dva pracovníci se v rámci mezinárodního kurzu v květnu 2019 stali mezinárodními supervizory programu.

Nabídka vzdělávání pro odbornou veřejnost

Vzdělávací kurz představuje metodu práce s rodinami, které jsou chycené v síti rozvodového konfliktu. Jedná se o českou adaptaci dlouhodobě rozvíjené mezinárodní metodiky „No Kids in the Middle“, která do řešení rozvodového konfliktu zapojuje celý rodinný systém. V současné době jsme jedinými certifikovanými realizátory programu No Kids in the Middle v České republice. Program Dítě v centru zájmu realizujeme již sedmým rokem a máme velmi dobrou zpětnou vazbu ze strany OSPOD a justice.

Zároveň máme certifikát na proškolení v metodě Dítě v centru pro Českou republiku a Slovensko. Na základě našich zkušeností a zpětné vazby od autorky programu Justin van Lawick jsme vytvořili vzdělávací kurz pro odborníky, jehož pilotní běh proběhl v květnu 2017. Další běh se uskuteční 11. – 13. 9. 2023.

Pro koho je vzdělávací kurz určený?

Třídenní vzdělávací kurz je určený pro odborníky, kteří poskytují služby v oblasti rozvodové problematiky a zvažují realizaci programu Dítě v centru zájmu či chtějí využít některé z technik ve své praxi. Kurz je akreditovaný u MPSV, a to v rozsahu 24 hodin.

Co se na vzdělávacím kurzu dozvíte?

V teoretickém úvodu vzdělávacího kurzu jsou představena východiska, ze kterých metoda Dítě v centru vychází. Metoda využívá skupinové práce s paralelními skupinami – dětskou a dospělou.

Účastníci kurzu budou seznámeni s komunikací se zájemcem o program Dítě v centru zájmu a s důležitostí vstupních rozhovorů s klienty. Na úvodní teoretický blok navazují konkrétní aktivity a jejich reflexe, účastníci budou mít možnost praktického nácviku na konkrétních modelových situacích. Zvláštní důraz je kladen na vyzkoušení a osvojení některých metod, které se při práci s rozvádějícími se rodiči v metodice osvědčují. Poměr nácviku a teorie je zhruba 80:20 %. Účastníci tak budou mít možnost si prakticky vyzkoušet to, co je následně čeká v praxi.

Velký důraz klademe na budoucí spolupráci v rámci terapeutických týmů. Naší vizí je pomocí externích týmů terapeutů rozšířit program Dítě v centru zájmu do co nejvíce oblastí České republiky.

V průběhu kurzu bude účastníkům objasněna důležitost sociální sítě rodin a metoda reflektujícího rozhovoru jako jedné z klíčových metod využívaných při práci s dospělými klienty. Účastníci budou také seznámeni s příklady a příběhy z naší dosavadní praxe v programu Dítě v centru zájmu.

Účastníci obdrží skripta, kde je zachycena metodika programu, a potvrzení o účasti. Certifikát umožňující realizaci programu Dítě v centru zájmu může získat tým pracovníků, z nichž alespoň 2 pracovníci absolvují kurz a návazná supervizní setkání v rozsahu 6 hodin. Supervize může mít dva formáty: 6 setkání po 1 hodině (45 min) nebo 3 setkání po 2 hodinách (45 min).

Kurzy na klíč

Vzdělávací kurz je možné upravit podle konkrétních potřeb organizace.

Nezávazná přihláška do kurzu

Krátce po odeslání se vám ozveme ohledně bližších podrobností ke kurzu.

Cena

  • Třídenní vzdělávací kurz: 7 900,- (6 900,- zvýhodněná cena pro jednotlivce, který je členem alespoň 3členného týmu z jedné organizace)

Při odhlášení účastníka z kurzu účtujeme následující stornopoplatek

– více jak 30 dní – 0 % z celkové ceny kurzu

– 30 – 15 dní – 50 % z celkové ceny kurzu

– 14 – 0 dní před kurzem – 100 % z celkové ceny kurzu

Termín nejbližšího vzdělávacího kurzu

  • 11. – 13. 9. 2023 v Brně.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 608 805 900 nebo na emailové adrese vzdelavani@spondea.cz.

Články k tématu