O programu

Proč program Dítě v centru zájmu?

Pro mnohé zkušené párové a rodinné terapeuty je práce s rodiči, kteří pokračují v trpkých porozvodových sporech, jedna z nejsložitějších oblastí jejich působení. Zdá se, že to, co funguje při párové a rodičovské terapii, často v těchto případech nemá efekt. Pokračující právní spory, hrozba nových soudních řízení, včetně souvisejícího stresu a finančních dopadů, je vždy problematická.

Je prokázáno, že děti velmi citlivě vnímají konflikty, hádky a napětí v rodině a přitom nemusí být ani jejich přímým svědkem. Následkem toho se u mnoha dětí projeví různé symptomy. Mohou být zlostné a v odporu, nebo tiché a smutné. Jejich vnitřní pohoda je narušena, což vyúsťuje v problémy se spánkem, koncentrací nebo jídlem, nebo v jiné psychiatrické příznaky. Tyto děti jsou často odesílány k dětským psychologům, avšak tito odborníci mnoho nezmohou, pokud se okolnosti, z nichž plyne úzkost dítěte, nezmění.

V programu „Dítě v centru zájmu“ se snažíme nalézt nové cesty umožňující těmto rodinám pohnout se z patové situace. Snažíme se vytvořit prostor, kde se rigidní a destruktivní procesy mohou stát pro oba rodiče, děti a odborníky s nimi pracujícími mnohem flexibilnější.

O programu

Program Dítě v centru zájmu vychází z holandského modelu No Kids in the Middle, který vytvořily psychoterapeutky Justine van Lawick a Margreet Visser (původní web ZDE). V současné době je aplikován v několika zemích Evropské unie. V Holandsku stále dochází k rozvoji metodiky, jejího teoretického základu a zároveň probíhá výzkum této metody.

Jedná se o skupinový program, který zahrnuje šest rodičovských párů a jejich děti. Rodičovská skupina se schází společně jedenkrát za 14 dní, celkově se jedná o 8 setkání po 2,5 hodinách. Během rodičovské skupiny probíhá zároveň dětská skupina. V průběhu setkání nahlíží rodiče prostřednictvím sebezkušenostních technik a cvičení na konflikt v rodině očima dítěte. Rodiče jsou edukováni o dynamice vzniku a stupňování konfliktu, je jim poskytnut prostor pro konstruktivní řešení situací mající souvislost s jejich dětmi.

Jednotlivá setkání rodičovské skupiny na sebe bezprostředně navazují a jsou zakončena závěrečnou prezentací rodičů dětem. Zde rodiče v páru anebo individuálně prezentují svoje projekty, které dětem nabízí vedle zábavy i zhmotnění toho, co se rodiče při společné práci naučili.

Souběžně s rodičovskou skupinou probíhá dětská skupina, které se účastní děti těchto rodičů. Jedná se o skupinu dětí, které mají podobnou zkušenost s vysoce konfliktním rozvodem/rozchodem. Děti nejsou primárně těmi, kdo na sobě potřebují pracovat. Smyslem dětské skupiny je poskytnou dětem bezpečný prostor pro ventilaci a vyjádření jejich pocitů, které zažívají, když se jejich rodiče hádají a mají konflikty. Důraz je taktéž kladen na podporu dětí a rozvoj jejich schopnosti vyjádřit své názory a pocity před rodiči. V průběhu programu si děti připravují prezentaci pro rodiče. Účast dětí od 3 do 18 let je povinná. Pokud jsou v rodině starší děti, které mají zájem účastnit se programu, je to možné.

Lektoři

Andrea Blažková

Vystudovala psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je frekventantka psychoterapeutického výcviku INSTEP. Profesně se věnuje rodinám nacházejícím se v rozvodovém nebo porozvodovém konfliktu a rodinám v krizové situaci. Na její práci ji nejvíc baví jedinečné příběhy každého člověka. Když nepracuje, tak chodí po horách, zahradničí nebo vaří.

Petr Válek

Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se psychoterapii. Posledních 5 let se specializuje na děti a dospívající.  Vede program Dítě v centru zájmu pro rodiče i pro odborníky a i v přímé práci tvoří  velkou část jeho klientů právě rodiny v rozvodovém řízení. Lektoruje také ve firmách. Na jeho práci jej nejvíc baví smysluplnost reflektovaná rodiči i dětmi a spolupráce s rodiči na hledání cest pro klidnější vývoj dětí. Když nepracuje, věnuje se svým dětem, sportu a seberozvoji.