Úvod

Cílem programu Dítě v centru zájmu je zmírnit konflikty rodičů, snížit jejich vyhrocenost. Program se snaží rodičům nabídnout nové způsoby jak řešit existující konflikty tak, aby se děti znovu cítily bezpečně a mohly se rozvíjet v lepším prostředí. Projekt realizuje nezisková organizace SPONDEA, z. ú.