O nás

Kdo jsme

Projekt Dítě v centru zájmu realizuje nezisková organizace SPONDEA, z.ú. Posláním organizace je provázení a podpora lidí při zvládání obtížné životní situace.

Poslání naplňujeme prostřednictvím těchto činností:

– sociální a právní poradenství
– rodinné poradenství
– krizová intervence
– psychologická péče
– vzdělávání a prevence
– pomoc osobám zasaženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním

Lidé dokáží s naší pomocí projít těžkou životní situací s respektem k sobě i ostatním.

Tým pracovníků

Rodičovská skupina je vedena dvěma terapeuty. V dětské skupině jsou taktéž dva terapeuti, zároveň se zapojuje sociální pracovnice a praktikant/ka. Všichni pracovníci prošli odborným školením v metodice „Dítě v centru zájmu“ a pracují pod pravidelnou supervizí.

Naše cesta k programu

Program vychází z holandského modelu No Kids in the Middle, který vytvořily psychoterapeutky Justine van Lawick a Margreet Visser. Tým pracovníků Spondea absolvoval v roce 2014 workshop pod vedením Justine van Lawick, na kterém byly prezentovány základní principy tohoto modelu. Poté začal realizovat svou verzi programu, kterou obohatil o své dosavadní zkušenosti. V listopadu 2015 proběhlo další setkání s Justine van Lawick a Margreet Visser. Tým pracovníků Spondea vedoucí program v českých podmínkách dostal od autorek pozitivní zpětnou vazbu, principy odpovídají jejich modelu. Díky tomuto úspěchu je společnost Spondea a její pracovníci jedinými certifikovanými realizátory programu No kids in the middle v České republice. Zároveň má Spondea certifikát na proškolení v metodě Dítě v centru pro Českou republiku a Slovensko.

V současnosti tímto způsobem pracujeme již čtvrtým rokem. Máme velmi dobrou zpětnou vazbu ze strany OSPOD a justice, se kterými se nám daří posilovat úzkou spolupráci.

Program Dítě v centru zájmu klade velké nároky na celý rodinný systém, převážně však na rodiče. I rodičovské páry, které již program absolvovali, tuto náročnost reflektují, zároveň však vnímají jeho užitečnost pro celou rodinu. Zde uvádíme některé vzkazy dospělých účastníků z ukončených „běhů“ rodičům, kteří teprve svoji účast zvažují:

„Nevzdávejte to a vydržte, někdy je to docela sranda.“

„I některé neřešitelné problémy se dají nakonec vyřešit!“

„Program mi pomohl uvědomit si, že se mám nejprve zamyslet než budu jednat a komu prospěju svými kroky.“

„Zkuste vydržet až do konce, stojí to za to.“

„Vytrvejte, ten úsměv dětí stojí za to.“