Rodiče

Rodiče

Pro koho je program určen?

Program Dítě v centru zájmu je určen pro rodiče, kteří jsou chyceni v síti rozvodového konfliktu. Konflikt se může týkat například péče o jejich děti, bydlení, financí i jiných důležitých věcí. Tyto konflikty můžou být krátkodobé i dlouhodobé (až 10 let) a ovlivňují nejen životy rodičů, ale i duševní pohodu všech, kterých se to týká – dětí, příbuzných i přátel.

Cílem programu Dítě v centru zájmu je zmírnit konflikty rodičů, snížit jejich vyhrocenost. Program se snaží rodičům nabídnout nové způsoby jak řešit existující konflikty tak, aby se děti znovu cítily bezpečně a mohly se rozvíjet v lepším prostředí.

Mezi dílčí cíle programu Dítě v centru zájmu patří:

 • hledání cest, jak lépe zvládat komunikaci v náročných situacích
 • nabytí a budování dovedností, které rodičům napomohou k  odstranění nefunkčních komunikačních vzorců
 • hledání nových způsobů chování a zvládání konfliktů
 • hledání pozitivní rodičovské kompetence druhého rodiče
 • práce na vytvoření nebo posílení „respektujícího rodičovství“ – vzájemného respektu rodičů
 • získání zpětné vazby od účastníků skupiny i terapeutů
 • dostatečný prostor pro sdílení ve skupinách
 • pochopení rodinné situace – díky nahlédnutí na situaci z pozice dítěte
 • eliminace pocitů viny za aktuální situaci, které sebou děti mohou nést
 • posílení sebevědomí a sebehodnocení rodičů a dětí

Přijetí rodiny do programu   

K přijetí rodiny do programu Dítě v centru zájmu je důležité absolvovat celý proces na sebe navazujících kroků. Nejdříve je zapotřebí, aby se oba rodiče do projektu přihlásili přes formulář uvedený níže. Poté jsou pozváni na dvě konzultace, které absolvují dohromady. Po finálním rozhodnutí o zapojení se do programu se pak dále rodiče účastní jednoho síťovacího setkání a následujících 8 setkání. Každé z osmi setkání trvá 2,5 hodiny. Ve stejnou dobu se projektu účastní i jejich děti, které navštěvují dětskou skupinu. Rodičovská skupina pracuje na tématech, které jsou relevantní pro rodiče. Program je určen pro 6 párů a jejich děti.

Síťovací setkání je určeno pro sociální síť obou rodičů. Může jít o nové partnery, rodiče, přátele, právní zástupce aj. Všechny, jejichž názor je důležitý pro danou konfliktní situaci.

Přihlášení

Pro účast v projektu musíte být ochotní:

 • přijít na vstupní setkání společně jako rodiče
 • (dočasně) zastavit nebo pozastavit probíhající soudní řízení.

Program probíhá zatím pouze v Brně. V případě, že žijete v jiné části České republiky, můžete se obrátit na příslušný OSPOD, který Vám může doporučit alternativy k řešení Vaší situace.

Nezávazná přihláška

Obratem se s vámi spojíme pro dohodnutí dalších kroků.

 

První vstupní setkání

Čekací doba na první informační setkání záleží na počtu registrovaných zájemců a na tom, kdy program začíná. Program většinou probíhá od března do června a poté od září do prosince, a to v pondělí nebo v úterý od 16:30 do 19:00. Skupiny se setkávají v budově našeho centra – Spondea, o.p.s. na adrese Sýpka 25, Brno – Černá pole. První vstupní rozhovor je možné naplánovat pouze tehdy, když se oba rodiče zaregistrují prostřednictvím formuláře.

Cíle pro první vstupní setkání jsou:

 • Seznámit se
 • Poskytnout informace o požadavcích pro účast na setkáních
 • Poskytnout informace o používaných metodách ve skupině
 • Vysvětlit, proč je důležité pozastavit všechny soudní spory
 • Zodpovědět jakékoliv otázky
 • Rozhodnout, zda účast obou rodičů může přispět k vyřešení problému
 • Prodiskutovat, kdy a jak bude program zaplacen (převodem nebo hotově, případné rozložení na dvě části)

Rodiče se mohou v průběhu setkání rozhodnout, zda chtějí do programu vstoupit a rovnou naplánovat další vstupní rozhovor, který probíhá společně s dětmi. Můžou si také ponechat týden na rozmyšlenou. Pokud se rodiče rozhodnou účastnit se programu, je zapotřebí absolvovat ještě druhé vstupní setkání.

Druhé vstupní setkání

Druhý vstupní rozhovor je potřebný pro zodpovězení zbývajících otázek. Terapeuti se budou moci zeptat rodičů na další otázky, které ještě nebyly položeny. Toto druhé kolo je určeno i pro děti, a to ve stejném čase, kdy se ho účastní jejich rodiče.

Síťovací setkání

Rozvod je velice náročný proces, ve kterém je zapojeno mnoho lidí – děti, prarodiče, širší rodina, přátelé, sousedé, spolupracovníci i další lidé, kteří jsou nějakým způsobem s rodinou spojeni. Když je rozvod hodně náročný, zapojují se i profesionálové – právníci, mediátoři a poradci, pracovníci OSPODu a další. Svoji roli navíc můžou hrát i noví partneři, jejich děti a příbuzní. Když se spor zintenzivní a protahuje se, lidé, kteří jsou v něm zapojení, se pravděpodobně přidají na jednu stranu konfliktu. Boj tak často pokračuje nejen mezi rodiči, ale také mezi dvěma velkými rozhádanými skupinami. Děti však zůstávají uprostřed sporů, a je pro ně těžší a těžší všechny poslouchat.

V programu Dítě v centru zájmu jsme se tak setkávali s tím, že dohody, které se uzavřely v rodičovských skupinách, nebo jednotlivé kroky, které rodiče podstoupili, můžou způsobit špatnou reakci u nového partnera nebo jeho rodiny. Tyto reakce jsou logické, protože tito lidé se aktivně neúčastní rodičovské skupiny, a proto jednotlivým krokům nerozumí. Na základě naší praxe si uvědomujeme, že pro rozvádějící rodiče jsou reakce podpůrné sociální sítě velmi důležité.

Proto jsme se rozhodli zorganizovat Síťovací setkání, které bude předcházet osmi setkáním rodičovských i dětských skupin. Cílem setkání je informovat důležité lidi, kteří jsou ovlivněni rozvodovou situací rodičů, o průběhu programu. Součástí je i možnost zeptat se na otázky spojené s programem. Na konci setkání všechny zúčastněné oslovíme, aby dali programu Dítě v centru zájmu šanci a podpořili rodiče v jeho průběhu.

Cena

Cena programu je stanovena na 250,- za jednoho rodiče na jedno setkání. Ve výsledku to tedy vychází na 2000,- za program na jednoho rodiče. Pro děti je program zdarma. Platbu je možné rozložit do dvou částí. Cena programu zahrnuje síťovací setkání, 8 setkání během programu a drobné občerstvení.

Dotazy

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese dvc@spondea.cz nebo na tel. čísle 608 118 088.